NAĐITE NAJBLIŽI SERVIS

Vrati se

Poverenje

Vaše poverenje je naša pokretačka snaga:

•    dobar odnos kvaliteta i cene
•    Nijedna se potencijalna dodatna radnja ne fakturiše bez vašeg pristanka. Ne pravimo nikakve kompromise u pogledu sigurnosti. U slučaju da je potrebna veća popravka od predviđenog pružićemo vam savete kao da se radi o našem ličnom automobilu. 
•    Nema gubitka garancije proizvođača: poštujemo plan održavanja i preporuke izvornog proizvođača vašeg vozila.
•    Garancije: 1 godina na delove i popravke za delove EUROREPAR, 2 godine za akumulatore, izduvni sistem i amortizere koji uključuju delove EUROREPAR te 3 godine za vešanje sa sfernim zglobovima EUROREPAR
•    korisne preporuke tokom cele godine

icon-gear