NAĐITE NAJBLIŽI SERVIS

Uslovi korišćenja

Korisnik se obavezuje da će poštovati pravne napomene web strane www.eurorepar.rs te oslobađa društvo EURO REPAR Car Service SAS od odgovornosti za nezakonito, nepropisno i/ili neovlašćeno korišćenje elemenata objavljenih na web strani.
Korišćenje elemenata za lične potrebe isključuje njihovo iskorišćavanje u bilo koje druge svrhe. Korisniku nije dozvoljeno iskorišćavanje elemenata ili njihovih delova u komercijalne ili profitne svrhe.

Korisnik se obavezuje da će koristiti web stranu u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima, te ga ne sme upotrebljavati za prikazivanje, preuzimanje, slanje ili prenos:

– sadržaja nasilne prirode ili sadržaja koji može narušiti poštovanje i dostojanstvo čoveka, ravnopravnost muškaraca i žena, zaštitu dece i adolescenata, i to između ostalog izradom, prenosom i širenjem poruka nasilne ili pornografske prirode ili poruka kojima se narušava ljudsko dostojanstvo;
– sadržaja koji podstiče na počinjenje kaznenih dela i prekršaja;
– sadržaja koji podstiče na konzumaciju zabranjenih supstanci;
– sadržaja koji uzrokuje ili može uzrokovati diskriminaciju, mržnju, nasilje na temelju rasne, etničke ili nacionalne pripadnosti;
– sadržaja koji je nezakonit, štetan, preteći, nasilan, predstavlja uznemiravanje, klevetu, zloupotrebu, koji je vulgaran, nepristojan, narušava privatnost drugih ili bi mogao povrediti osećanja određenih osoba;
– sadržaja koji dovodi druge korisnike u zabludu zbog zloupotrebe imena ili naziva društva drugih osoba;
– sadržaja koji povređuje prava trećih strana, uključujući industrijske tajne, poslovne tajne, poverljive informacije, marke, patente i uopšteno bilo koje pravo industrijskog ili intelektualnog vlasništva ili bilo koje drugo pravo koje se odnosi na zaštićene informacije ili sadržaj, pri čemu ovaj popis nije kompletan;
– sadržaja koji sadržava računarske viruse ili bilo koji drugi kôd ili program, osmišljen da prekine, uništi ili ograniči funkcionalnost bilo kojeg softvera, računara ili telekomunikacijskog alata, pri čemu ovaj popis nije kompletan.


Korisnik je dužan:

– redovno se informisati o pravnim napomenama i poštovati ih
– ne prikupljati i ne pohranjivati lične podatke drugih korisnika,
– ni na koji način ne uznemiravati druge korisnike,
– ne ometati i ne ograničavati rad web strane.
PRAVILNIK O RECENZIJAMA I OCENAMA KORISNIKA ZA SERVISNE RADIONICE:

Ovim pravilnikom uspostavljaju se pravila korištenja opcije „Oceni ovu radionicu” i „Ostavi recenziju”. Pravilnik se primenjuje na sve korisnike te u bilo kojem trenutku može biti izmenjen bez prethodnog obaveštenja.
Prilikom ostavljanja recenzije o radionici, saglasni ste s time da je EURO REPAR Car Service SAS može i ne mora objaviti na nekoj od stranica web strane www.eurorepar.rs ili na bilo kojem drugom mediju na kojem se objavljuju proizvodi „EUROREPAR”. EURO REPAR Car Service SAS zadržava pravo arhiviranja objavljenih recenzija i po potrebi odgovaranja na njih. U svakom slučaju, EURO REPAR Car Service SAS obavezuje se da će obrađivati lične podatke o kojima dobije saznanja u skladu s Zakonom o zaštiti podataka.
Vaši komentari biće prethodno moderirani, odnosno pre objavljivanja potrebno ih je odobriti.

EURO REPAR Car Service SAS zadržava pravo odbiti i izbrisati recenzije koje nisu u skladu s ovim pravilnikom ili uslovima korišćenja web stranice www.eurorepar.rs.

Smernice za pisanje recenzija:
Prilikom pisanja recenzija podležete zakonima. Između ostalog su zabranjeni, i u zavisnosti od slučaja kažnjivi, sedeći postupci, pri čemu navedeni popis nije kompletan:
• narušavanje privatnosti drugih osoba (navođenje imena trećih strana bez njihove izričite saglasnosti);
• kleveta i uvreda ;
• podsticanje na kaznena dela i prekršaje te podsticanje na samoubistvo, na diskriminaciju, na mržnju, posebno rasno utemeljenu, ili na nasilje;
• odobravanje zločina, posebno ubistva, silovanja, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti; negiranje zločina protiv čovečnosti;
• umnožavanje, prikazivanje ili širenje radova koji podležu pravima intelektualnog vlasništva čije umnožavanje, prikazivanje ili širenje nije dopušteno;
• komercijalno oglašavanje ili komercijalne poruke;
• objavljivanje ličnih podataka: nikad nemojte pretpostaviti da ste potpuno anonimni i da vas nije moguće identifikovati po recenzijama koje ste objavili. Tekst recenzija ne sme sadržavati vaše ili tuđe osobne podatke, kao što je adresa e-pošte, poštanska adresa, broj telefona ili broj kreditne kartice;
• unošenje virusa ili bilo kojeg drugog zloćudnog koda.
Recenzije koje ne poštuju važeće zakone neće biti objavljene. Međutim, ako uprkos našim merama opreza primetite nezakonit sadržaj, molimo da nas o tome obavestite klikom na „Služba za korisnike” i da ispunite priloženi obrazac.

Zaštita vaših ličnih podataka naš je prioritet. Pozivamo vas da pročitate našu Izjavu o poverljivosti.

icon-gear