NAĐITE NAJBLIŽI SERVIS

Vrati se

Redovno održavanje Redovno održavanje

Detaljna provera bitnih delova i promena habajučih delova prema preporuci proizvođača

Životni vek vašeg vozila uključuje i redovne servise u skladu s preporukama proizvođača. Tekom tih pregleda proverava se nekoliko bitnih točaka u vezi sa sigurnošću i menjaju se neki delovi. Neophodno je, na primer, napraviti dijagnostiku elektronskih sistema, ažurirati indikator održavanja, provesti vizualni pregled kočionog sistema, upravljača, guma, svetala, ali i zamenu ulja u motoru, zamenu filtera ulja i proveru filtera goriva. Da bi se očuvalo dobro stanje vašeg vozila, postoje još neke neophodne radnje koje se odnose na delove koji se troše zbog normalne upotrebe. Ti se delovi moraju zameniti nakon određene pređene kilometraže koju je odredio proizvođač. To su na primer amortizeri ili razvodni kaiš. Cela mreža EUROREPAR Car Service na raspolaganju ima alate za dijagnostiku, koji se mogu povezivati s vozilima različitih marki pa se tako mogu utvrditi kvarovi i obavljati pregledi bez obzira na to koje vozilo imate. Pregledi se sistematski obavljaju prema strogim preporukama proizvođača pa se tako ne gubi izvorna garancija vozila.

icon-gear